Začetek anketne raziskave Življenjski pogoji - Stran 1

Na Centru za družboslovno informatiko (CDI) začenjamo februarja 2023 z izvedbo ankete Življenjski pogoji v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije (SURS).

Anketa se izvaja v sklopu projektov Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva in Ovrednotenje verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov, ki sta financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Vodja obeh projektov je prof. dr. Vasja Vehovar.

Anketna raziskava Življenjski pogoji bo doprinesla vsebinske vpoglede v aktualno problematiko na področjih proučevanja življenjskih razmer v slovenskih gospodinjstvih. Proučiti želimo predvsem, v kakšnih življenjskih razmerah bivajo osebe v gospodinjstvih, kako se vključujejo v družbo in kateri dejavniki vplivajo na njihovo večjo ali manjšo socialno vključenost.

Poleg omenjenih vsebinskih vpogledov bo raziskava prispevala k proučitvi izvedljivosti vzpostavitve verjetnostnega spletnega panela v uradni statistiki v Sloveniji ter osvetlila s tem povezana vprašanja glede stroškov izvedbe in kakovosti statističnih ocen verjetnostnih spletnih panelov v primerjavi s tradicionalnimi načini anketiranja. Anketna raziskava Življenjski pogoji predstavlja prvega izmed valov omenjenega verjetnostnega spletnega panela.

Dodatne informacije o projektu Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva lahko najdete tukaj. Več informacij o projektu Ovrednotenje verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov pa je na voljo tukaj. Podrobnejša navodila o varovanju zasebnosti si lahko ogledate tukaj.

Za morebitna izvedbena vprašanja lahko kontaktirate anketa@cdi.si ali pokličete na 040 282 678, za vsebinska vprašanja pa se lahko obrnete na vodjo projektov: vasja.vehovar@fdv.uni-lj.si.

 

logos